BRUCE LEE OG JEG.

IDOL DYRKELSE.

HVAD ER IDOL DYRKELSE?

Hvad betyder ordet "Idol"?

Ordet "Idol" : Kommer oprigtigt fra græsk: είδωλον, eidolon, og betyder "billede". Oprindeligt menes der et gudebillede, som folk dyrke som en afgud.


Hvad betyder "Idol dyrkelse"?

Idol dyrkelse er, når man er en beundre, af et menneske, af en kendt, eller ukendt person, som har inspireret en, via sine meritter, sit talent, eller via sine menneskelige kvalifikationer og kvaliteter. Det vil med andre ord
sige, man "dyrker" sit idol, og dennes videre færd.

Når man "dyrker" noget, som f.eks. sit idol, så slår idolet "rod" i din bevidsthed, eller for nogen i underbevidstheden, og har nu sat / eller om du vil, efterladt sine spor.

Du såede selv frøet, og langsomt ser du frøet spirer, til noget større og meget mere interessant, end alt det andet du er vant til i hverdagen, i skolen, i hjemmet, og mange gange også med vennerne og med familien.

Det, at
være "idol dyrker", er som regel noget som forestår blandt børn og unge, (men voksne kan også dyrke et idol). 

Og som regel sker denne proces oftest i 8 - 13 års alderen,  altså i puberteten. Det er også i denne periode, man gennemgår gruppedannelser, identitetsdannelsen, identitets kriser m.m. 

Det betyder dog ikke, at man ikke kan dyrke et idol, sin idol dyrker tilværelse, når man bliver ældre. Det betyder blot, at det er i denne periode, hvor man er mest formelig, mest modtagelig m.m.

Man kan være fan, fanatist, beundre, idol dyrker hele livet igennem af en, eller flere idoler. Det er dog sjældent, at man bibeholder det samme idol hele livet igennem. Årsager til dette kan have forskel karakter.


tekst forsættes senere..............